Zapewniamy profesjonlaną obsługę księgową wspólnot mieszkaniowych oraz szereg usług usprawniających zarządzanie wspólnotami.


Współpracując z nami, zarządzający wspólnotą zyskuje dostęp online do dokumentów i danych księgowych, a mieszkańcy do kartotek swoich lokali bez dodatkowych opłat.

Elżbieta Rackiewicz
Kierownik sekcji księgowości wspólnot mieszkaniowych

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Księgowość wspólnoty mieszkaniowej, ze względu na zawiłe przepisy podatkowe, niejednoznaczne orzecznictwo sądów a także fakt podlegania pod przepisy wielu ustaw, stanowi dosyć skomplikowaną materię. Dlatego warto powierzyć ją specjalistom, profesjonalnie trudniącym się zagadnieniami rachunkowości wspólnot mieszkaniowych.

Nasza usługa obejmuje czynności przygotowawcze, takie jak przygotowanie prawidłowej ewidencji lokali i właścicieli we wspólnocie oraz ustalenie prawidłowego bilansu otwarcia, a także kompleksową bieżącą obsługę rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej.


Dla kogo usługa?

 • Wspólnoty mieszkaniowe

 • Zarządcy nieruchomości obsługujący wspólnoty mieszkaniowe


Jak działamy?

 • Twoją wspólnotę obsługuje dedykowany księgowy, do którego masz bezpośredni numer telefonu komórkowego oraz email

 • W pierwszej kolejności ustalamy prawidłowy bilans otwarcia - w tym celu, nasz księgowy krok po kroku wskaże, jakie dokumenty będziesz musiał dostarczyć

 • Księgujemy naliczenia opłat za lokale (zaliczki eksploatacyjne i na media)

 • Księgujemy wyciągi bankowe

 • Prowadzimy rozrachunki z właścicielami, dostawcami i odbiorcami

 • Księgujemy dokumenty kosztowe i inne dowody księgowe

 • Rozliczamy opomiarowane media (ZW+CW, CO) *

 • Przygotowujemy noty obciążeniowe z tytułu zaliczki eksploatacyjnej

 • Przygotowujemy faktury z tytułu pożytków

 • Przygotowujemy informacje o wysokości zaliczki i saldach właścicieli

 • Sporządzamy kalkulację podatku CIT

 • Sporządzamy rozliczenie roczne i sprawozdanie finansowe wspólnoty

 • Sporządzamy roczną deklarację CIT

* Rozliczenia mediów dokonujemy na podstawie przekazanych odczytów liczników i zaksięgowanych kosztów, zgodnie z zapisami obowiązujących we wspólnocie mieszkaniowej regulaminów rozliczeń mediów.


Stały dostęp do przekazanych dokumentów i księgowanych danych

Każdy przekazany nam dokument - czy to w formie elektronicznej czy papierowej - jest cyfryzowany i dostępny z poziomu naszej aplikacji. Dostęp do aplikacji jest możliwy tylko dla wskazanych przez Ciebie użytkowników, a połączenie jest zawsze szyfrowane.

W ramach dostępu do naszego systemu otrzymujesz także możliwość samodzielnego generowania raportów, zestawień rozrachunków czy sald właścicieli.

Dla każdego właściciela lokalu dostępna jest natomiast kartoteka lokalu online (www.panelmieszkanca.pl), gdzie na bieżąco może sprawdzać stan swoich rozrachunków ze wspólnotą.

Dostęp online do naszego systemu masz zawsze w cenie usługi podstawowej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów!


Cennik

Cennik obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej zależy przede wszystkim od ilości lokali w nieruchomości, ale także od faktu czy we wspólnocie są wyłącznie lokale mieszkalne czy także użytkowe (w przypadku których obowiązkowe jest także obliczanie podatku CIT). W wycenie usługi uwzględniamy także ilość miejsc postojowych, dla których liczone są zaliczki i prowadzone rozrachunki.

"Mała wspólnota" "Duża wspólnota"
pakiet ekonomiczny
"Duża wspólnota"
pakiet komfortowy
Liczba lokali we wspólnocie do 7 powyżej 7 powyżej 7
Skanowanie dokumentów papierowych + umieszczenie ich w systemie Klient samodzielnie Klient samodzielnie Obsługa CURN
Sposób przekazywania dokumentów Elektronicznie
(poprzez system)
Elektronicznie
(poprzez system)
Przesyłka kurierska
(1 raz w miesiącu)
Sporządzenie rozliczenia mediów
opłata za jedno medium (netto)
74 zł bez dodatkowych opłat ** bez dodatkowych opłat **
Sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego - opłata jednorazowa w roku (netto) 99 zł bez dodatkowych opłat bez dodatkowych opłat
Opłata miesięczna (netto)

już od

99 zł

już od

189 zł

już od

249 zł

** W cenie usługi podstawowej wykonujemy rozliczenia mediów do 2 razy w roku. W przypadku konieczności wykonywania rozliczeń częściej niż 2 x w roku, rozliczenie każdego medium jest dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi "Rozliczenia mediów w nieruchomościach".


Aby uzyskać wycenę obsługi księgowej Twojej wspólnoty mieszkaniowej, napisz do nas: kontakt@curn.pl, lub zadzwoń: 223 499 441.


skontaktuj się z nami

223 499 441

kontakt@curn.pl

lub zostaw namiary, a my oddzwonimy do Ciebie o wskazanej godzinie

+48