Zapewniamy profesjonlaną obsługę księgową wspólnot mieszkaniowych oraz szereg usług usprawniających zarządzanie wspólnotami.


Współpracując z nami, zarządzający wspólnotą zyskuje dostęp online do dokumentów i danych księgowych, a mieszkańcy do kartotek swoich lokali bez dodatkowych opłat.

Elżbieta Rackiewicz
Kierownik sekcji księgowości wspólnot mieszkaniowych

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Księgowość wspólnoty mieszkaniowej, ze względu na zawiłe przepisy podatkowe, niejednoznaczne orzecznictwo sądów a także fakt podlegania pod przepisy wielu ustaw, stanowi dosyć skomplikowaną materię. Dlatego warto powierzyć ją specjalistom, profesjonalnie trudniącym się zagadnieniami rachunkowości wspólnot mieszkaniowych.

Nasza usługa obejmuje czynności przygotowawcze, takie jak przygotowanie prawidłowej ewidencji lokali i właścicieli we wspólnocie oraz ustalenie prawidłowego bilansu otwarcia, a także kompleksową bieżącą obsługę rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej.


Dla kogo usługa?

  • Wspólnoty mieszkaniowe

  • Zarządcy nieruchomości obsługujący wspólnoty mieszkaniowe


Jak działamy?

Dzięki naszym nowoczesnym narzędziom online, możemy zaoferować Tobie elastyczną usługę, obejmującą - w zależności od wybranego pakietu - częściową lub całościową obsługę księgową zarządzanych przez Ciebie wspólnot mieszkaniowych. Proponowane pakiety usług wynikają zarówno z naszej wiedzy dotyczącej zagadnień księgowości wspólnot mieszkaniowych, jak i wieloletniego doświadczenia we współpracy z naszymi Klientami - zarządcami i administratorami nieruchomości oraz zarządami indywidualnych wspólnot.

Pakiet
"Obsługa pół na pół"
Pakiet
"Obsługa standard"
Pakiet
"Obsługa kompleksowa"
Konfiguracja planu kont księgowych w systemie eMieszkaniec i ustalenie prawidłowego bilansu otwarcia pierwszego księgowanego roku obrachunkowego
Inicjalne wprowadzenie danych do systemu eMieszkaniec: budynków, lokali (wraz z parametrami) i właścicieli (na podstawie księgi wieczystej)
Konfiguracja schematów naliczeń opłat za lokale (na podstawie przyjętego planu gospodarczego, uchwał i cen mediów) w systemie eMieszkaniec
Definiowanie rachunków bankowych w systemie eMieszkaniec wraz z konfiguracją rozrachunków z właścicielami (dla eksploatacji, mediów i funduszu remontowego itp.)
Definiowanie w systemie eMieszkaniec indywidualnych numerów rachunków bankowych przypisanych właścicielom Klient samodzielnie
Księgowanie naliczeń opłat za lokale (zaliczki eksploatacyjne, na fundusz remontowy i na media) w systemie eMieszkaniec Klient samodzielnie
Definiowanie w systemie eMieszkaniec parametrów świadczeń dla lokali (deklaracje ilości zużycia wody, liczba zamieszkałych osób, opłaty za odpady komunalne itp.) Klient samodzielnie
Wprowadzanie do systemu eMieszkaniec zmian dotyczących właścicieli, budynków, lokali oraz ich parametrów Klient samodzielnie
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) not obciążeniowych i faktur z tytułu opłat za lokale Klient samodzielnie
Wykonywanie i księgowanie naliczeń odsetek oraz wystawianie i generowanie not odsetkowych (z systemu eMieszkaniec) Klient samodzielnie
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) faktur z tytułu pożytków Klient samodzielnie
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) korekt not obciążeniowych i odsetkowych oraz korekt faktur Klient samodzielnie
Księgowanie wyciągów bankowych (w zależności od banku istnieje możliwość obsługi wyciągów jednodniowych księgowanych każdego dnia roboczego)
Prowadzenie rozrachunków z właścicielami, dostawcami i odbiorcami
Generowanie zawiadomień dla właścicieli (o saldach, wysokości opłat, rozliczeniu mediów itp.) z systemu eMieszkaniec Klient samodzielnie
Dodawanie do systemu eMieszkaniec opisanych skanów dokumentów kosztowych do zaksięgowania Klient samodzielnie Klient samodzielnie
Księgowanie dokumentów kosztowych i innych dowodów księgowych spoza systemu eMieszkaniec
Sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych kalkulacji podatku CIT (z tytułu pożytków i wpłat od właścicieli lokali użytkowych)
Sporządzanie rocznej deklaracji CIT
Sporządzanie rocznego sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej (z systemu eMieszkaniec) wraz z bilansem zamknięcia roku
Sporządzenie rocznego rozliczenia wyniku finansowego (zysku lub straty) pomiędzy właścicieli
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) not obciążeniowych z tytułu rocznego rozliczenia wyniku finansowego Klient samodzielnie
Sporządzenie i księgowanie rozliczeń mediów (CW + ZW, CO) i innych świadczeń na rzecz lokali indywidualnych na podstawie obowiązujących regulaminów oraz dostarczonych odczytów liczników (do 2 razy w roku)
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) faktur z tytułu rozliczeń mediów i innych świadczeń na rzecz lokali indywidualnych Klient samodzielnie
Wprowadzanie liczników wraz ze stanami początkowymi Klient samodzielnie
Generowanie zestawień i raportów z systemu eMieszkaniec, dot. m.in. sald właścicieli, realizacji budżetu, sald i obrotów na kontach, zaksięgowanych dokumentów itp. Klient samodzielnie
Dostęp do elektronicznej kartoteki online 24/7 dla mieszkańców (nowy Panel Mieszkańca) bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Dostęp do aplikacji eMieszkaniec 24/7 dla zarządców i administratorów nieruchomości do 3 użytkowników do 3 użytkowników do 5 użytkowników
Bezpośrednia (przez telefon i email) obsługa mieszkańców w części dotyczącej zagadnień księgowości Klient samodzielnie Klient samodzielnie
Wysyłka elektroniczna do właścicieli (na adres email) zawiadomień i dokumentów generowanych z systemu eMieszkaniec Klient samodzielnie Klient samodzielnie
Sporządzanie, drukowanie i wysyłka do właścicieli wezwań, zawiadomień i dokumentów generowanych z systemu eMieszkaniec w formie korespondencji tradycyjnej (papierowej) Klient samodzielnie Klient samodzielnie za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem wysyłki korespondencji papierowej
Obsługa podatku VAT: kalkulacje miesięczne lub kwartalne podatku, sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT, miesięczne sporządzanie i wysyłka plików JPK_VAT Opcjonalnie
(dla wspólnot będących płatnikami VAT)
Opcjonalnie
(dla wspólnot będących płatnikami VAT)
Opcjonalnie
(dla wspólnot będących płatnikami VAT)

Twoją wspólnotę obsługuje dedykowany księgowy, do którego masz bezpośredni numer telefonu komórkowego oraz email.

Rozpoczynając z nami współpracę, W pierwszej kolejności ustalamy prawidłowy bilans otwarcia. W tym celu nasz księgowy krok po kroku wskaże, jakie dokumenty będziesz musiał dostarczyć.


Stały dostęp do przekazanych dokumentów i księgowanych danych

Każdy przekazany nam dokument - czy to w formie elektronicznej czy papierowej - jest cyfryzowany i dostępny z poziomu naszej aplikacji. Dostęp do aplikacji jest możliwy tylko dla wskazanych przez Ciebie użytkowników, a połączenie jest zawsze szyfrowane.

W ramach dostępu do naszego systemu otrzymujesz także możliwość samodzielnego generowania raportów, zestawień rozrachunków czy sald właścicieli.

Dla każdego właściciela lokalu dostępna jest natomiast kartoteka lokalu online (www.panelmieszkanca.pl), gdzie na bieżąco może sprawdzać stan swoich rozrachunków ze wspólnotą.

Dostęp online do naszego systemu masz zawsze w cenie usługi podstawowej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów!


Cennik

Cennik obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej zależy przede wszystkim od ilości lokali w nieruchomości, ale także od faktu czy we wspólnocie są wyłącznie lokale mieszkalne czy także użytkowe (w przypadku których obowiązkowe jest także obliczanie podatku CIT). W wycenie usługi uwzględniamy także ilość miejsc postojowych, dla których liczone są zaliczki i prowadzone rozrachunki.

Pakiet "Mała wspólnota" Pakiet "Obsługa pół na pół" Pakiet "Obsługa standard" Pakiet "Obsługa kompleksowa"
Liczba lokali we wspólnocie do 7 powyżej 7 powyżej 7 powyżej 7
Sporządzenie rozliczenia mediów
opłata za jedno medium (netto)
74 zł bez dodatkowych opłat ** bez dodatkowych opłat ** bez dodatkowych opłat **
Sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego - opłata jednorazowa w roku (netto) 99 zł bez dodatkowych opłat bez dodatkowych opłat bez dodatkowych opłat
Opłata miesięczna (netto)

już od

99 zł

już od

139 zł

już od

189 zł

już od

229 zł

** W cenie usługi podstawowej wykonujemy rozliczenia mediów do 2 razy w roku. W przypadku konieczności wykonywania rozliczeń częściej niż 2 x w roku, rozliczenie każdego medium jest dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi "Rozliczenia mediów w nieruchomościach".


Aby uzyskać wycenę obsługi księgowej Twojej wspólnoty mieszkaniowej, napisz do nas: kontakt@curn.pl, lub zadzwoń: 223 499 441.


skontaktuj się z nami

223 499 441

kontakt@curn.pl

lub zostaw namiary, a my oddzwonimy do Ciebie o wskazanej godzinie

+48