Fundusze Europejskie Program Regionalny

Centrum Usług Rynku Nieruchomości Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Usprawnienie procesów biznesowych i zarządczych w Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rozwiązań informacyjno – komunikacyjnych”

Projekt zakłada wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w firmie Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. działającej w województwie warmińsko–mazurskim. W ramach realizowanego projektu firma wdraża rozwiązania, które mają przyczynić się do usprawnienia procesów zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania szeroko pojętych analiz zarządczych, obiegu informacji w przedsiębiorstwie oraz pomiędzy Wnioskodawcą a klientami oraz świadczenia kompleksowych usług księgowych wraz z naliczaniem czynszów i windykacji należności od najemców firmom zewnętrznym.

Cel główny: Wdrożenie nowych modeli biznesowych w Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. w 2018 roku poprzez inwestycję w technologie informacyjno – komunikacyjne.

Cele szczegółowe:
- Objęcie 2 pracowników firmy Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. szkoleniami w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK w 2018 roku
- Wdrożenie w 2018 roku w Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. 1 systemu TIK dotyczącego zarządzania przedsiębiorstwem
- Zrealizowanie 1 kampanii informacyjno – promocyjnej przez Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. w 2018 roku
- Zrealizowanie w Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. 1 usługi szkoleniowej w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK w 2018 roku
- Wzrost zatrudnienia w Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. o 1 etat począwszy od 2017 roku

Planowane efekty:
- Liczba pracowników wnioskodawcy objętych szkoleniami w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK – 2 osoby
- Liczba wdrożonych w ramach projektu systemów TIK dot. zarządzania przedsiębiorstwem – 1 szt
- Liczba zrealizowanych działań informacyjno – promocyjnych – 1 szt
- Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK – 1 szt

Wartość projektu: 245 323.50 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej: 99 525.55 zł

skontaktuj się z nami

223 499 441

kontakt@curn.pl

lub zostaw namiary, a my oddzwonimy do Ciebie o wskazanej godzinie

+48