Zapewniamy profesjonlaną obsługę księgową wspólnot mieszkaniowych oraz szereg usług usprawniających zarządzanie wspólnotami.


Współpracując z nami, zarządzający wspólnotą zyskuje dostęp online do dokumentów i danych księgowych, a mieszkańcy do kartotek swoich lokali bez dodatkowych opłat.

Elżbieta Rackiewicz
Kierownik sekcji księgowości wspólnot mieszkaniowych

Audyty księgowości wspólnot mieszkaniowych

Audyt księgowości wspólnoty mieszkaniowej to usługa, dzięki której Twoja wspólnota może zweryfikować poprawność dotychczasowego prowadzenia rachunkowości.

Audyt sporządzany jest dla określonego roku obrotowego. Weryfikacja przeprowadzana jest w oparciu o przedstawione przez wspólnotę dokumenty, stan prawny nieruchomości oraz o obowiązujące w określonym roku przepisy prawa, w tym przepisy podatkowe oraz dostępne w danym roku orzecznictwo sądowe.


Dla kogo usługa?

 • Wspólnoty mieszkaniowe

 • Zarządcy nieruchomości obsługujący wspólnoty mieszkaniowe


Jak działamy?

 • Kopie dokumentów księgowych za lata, których ma dotyczyć audyt, przekazujesz nam poprzez przesyłkę kurierską lub w formie elektronicznej

 • Przygotowujemy zwięzłą i spójną dokumentację audytową

 • Nie skupiamy się na opisach bez znaczenia – w dokumentacji zawieramy tylko istotne fakty

 • W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, rekomendujemy sposób ich korekty


Co sprawdzamy?

 • Poprawność wykonywanych naliczeń opłaty eksploatacyjnej i za media

 • Poprawność prowadzonych rozrachunków z właścicielami i kontrahentami

 • Poprawność kwalifikacji wydatków wspólnoty

 • Poprawność wykonanych rozliczeń mediów w nieruchomości

 • Poprawność sporządzenia bilansu otwarcia i zamknięcia roku obrotowego

 • Poprawność określenia i rozliczenia wyniku finansowego za dany rok obrotowy

 • Poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat

 • Poprawność sporządzenia kalkulacji podatku oraz deklaracji CIT

 • Weryfikujemy transakcje na rachunkach bankowych


Cennik

Cena świadczonej przez nas usługi uzależniona jest od ilości lokali w audytowanej nieruchomości. Istotne znaczenie na cenę ma także fakt, czy w nieruchomości występują lokale użytkowe, garaże czy miejsca postojowe.


Cena za usługę
Opłata za sporządzenie audytu dla jednego roku obrachunkowego (netto)

już od

999 zł
Opłata za sporządzenie audytu dla dwóch lat obrachunkowych (netto)

już od

1 798 zł
Opłata za sporządzenie audytu dla trzech lat obrachunkowych (netto)

już od

2 397 zł

Aby uzyskać wycenę usługi dla Twojej wspólnoty mieszkaniowej, napisz do nas: kontakt@curn.pl, lub zadzwoń: 223 499 441.


skontaktuj się z nami

223 499 441

kontakt@curn.pl

lub zostaw namiary, a my oddzwonimy do Ciebie o wskazanej godzinie

+48