Specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie w księgowości wspólnot mieszkaniowych

Ponad pół tysiąca obsługiwanych nieruchomości i dziesiątki współpracujących zarządców

Ogólnopolski zasięg działania dzięki nowoczesnym narzędziom online


Sprawdź, dlaczego warto współpracować z nami.
Poznaj nasze usługi.

Polityka prywatności serwisu internetowego curn.pl

Szanując prywatność odwiedzających serwis curn.pl, prezentujemy informacje na temat przyjętej przez nas polityki prywatności oraz polityki plików cookies.

§ 1. Definicje pojęć

Ilekroć niniejszy dokument odwołuje się do poniższych pojęć, należy je rozumieć w znaczeniu przedstawionym w niniejszym paragrafie:

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem curn.pl, obejmujący stronę główną wraz z podstronami w ramach domeny głównej curn.pl.

Wydawca - wydawca i właściciel Serwisu w osobie Centrum Usług Rynku Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Immanuela Kanta 17 lokal 107, 10-691 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592372, REGON: 363244063, NIP: 7393880696; kapitał zakładowy: 80 000 zł.

Użytkownik - osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z zawartości Serwisu.

§ 2. Polityka prywatności

 1. Na stronach Serwisu, udostępniany jest formularz umożliwiający pozostawienie danych w celu nawiązania kontaktu między Użytkownikiem a Wydawcą. Formularz ten zawiera kategorie obejmujące między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości Użytkownika (dane osobowe).

 2. Użytkownik, uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy, wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych w ten sposób danych osobowych w celu nawiązania przez Wydawcę kontaktu telefonicznego lub kontaktu z użyciem kanałów komunikacji elektronicznej, a tym samym przedstawiania Użytkownikowi oferty Wydawcy lub oferty podmiotów współpracujących z Wydawcą na mocy odrębnych umów.

 3. Dane osobowe uzyskane w wyniku uzupełnienia formularza kontaktowego przez Użytkownika, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników, Wydawca przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 4. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz kontaktowy czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

 5. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach wykorzystywanych przez Wydawcę w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba upoważnionych pracowników Wydawcy zajmująca się administracją bazy.

 6. Wydawca nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, instytucjom lub osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 7. Wydawca zastrzega sobie prawo przekazania współpracującym serwisom internetowym czy agencjom reklamowym zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

§ 3. Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wydawca.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  • Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.

  • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

  • „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

  • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  • „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Wydawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Wydawcą Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

skontaktuj się z nami

223 499 441

kontakt@curn.pl

lub zostaw namiary, a my oddzwonimy do Ciebie o wskazanej godzinie

+48