Rozliczanie wody we wspólnocie mieszkaniowej

Mar 30, 2021 | Aktualności

Rozliczanie wody we wspólnotach mieszkaniowych to temat niełatwy, bo często uzależniony od wyboru sposobu jej rozliczania. Kto dokonuje tego wyboru? Jest to zazwyczaj właściciel budynku lub osoba zarządzająca obiektem mieszkalnym. Okazuje się jednak, że rozliczanie wody różnicowej (określanej też mianem resztkowej), to temat będący źródłem częstych kłótni międzysąsiedzkich. Co warto wiedzieć o sposobach rozliczania wody i jak najlepiej tych rozliczeń dokonywać? Jakie są sposoby na skuteczne oszczędzanie zużycia wody? Na te i inne pytania związane z tematem, odpowiadamy w naszym wpisie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury!

Rozliczanie wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Spółdzielnie mieszkaniowe administrują podległymi im lokalami mieszkalnymi, bazując na zapisach wniesionych uchwałą w zatwierdzonym przez spółdzielnię regulaminie. Rozliczanie liczników wody opierać się będzie więc na zasadach uwzględnionych w zapisach regulaminu – w praktyce metody rozliczeń mogą być bardzo różne. Najczęściej rozliczeń dokonuje się poprzez odjęcie od wskazania wodomierza głównego, wskazań wodomierzy w lokalach znajdujących się w danym budynku. Zaistniałą różnicą z kolei obciąża się mieszkańców, dzieląc wartość tej różnicy przez liczbę mieszkańców danego budynku. Czy taki sposób rozliczania wody w blokach jest praktykowany zawsze? Niekoniecznie. Warto podkreślić jednak, że choć nie ma jednego i najbardziej uniwersalnego sposobu na właściwe rozliczanie zużycia wody, od 2019 roku dozwolone jest rozliczanie śmieci wg zużycia wody. Jak to wygląda w praktyce? Podstawę wysokości miesięcznej opłaty stanowić będzie średnie zużycie wody z 6 kolejnych miesięcy, liczonych z ostatniego roku. Pod uwagę nie będzie brana jednak cała zużyta woda, a jedynie ta, którą wykorzystuje się na tzw. cele bytowe. Mowa o wodzie trafiającej do kanalizacji i tej, która wypływa z kranu.

Rozliczanie zużycia wody we wspólnotach

Nowoczesne wodomierze znajdują się już w większości mieszkań należących do wspólnot mieszkaniowych. Urządzenia te wskazują zużycie wody, a właściciele lokali mieszkalnych często oczekują, że wysokość rachunku za wodę będzie równoznaczna z tym, co wskazuje wodomierz. Większość osób nie przewiduje, że miałaby zapłacić więcej. Bo i dlaczego? Temat ten wzbudza więc wiele kontrowersji podczas zebrań wspólnoty mieszkaniowej. Warto wiedzieć, jak w praktyce wygląda rozliczenie wody w bloku. A tu najważniejszym pojęciem będzie tzw. woda różnicowa. Rozliczenia wody we wspólnocie mieszkaniowej dokonuje zarządca nieruchomości. Sprawdza on wskazania pokazywane przez licznik główny i to jego odczyt jest wiążący oraz wykorzystywany później do wyliczenia wysokości rachunku każdego z właścicieli nieruchomości w budynku wspólnoty. Żeby jednak nie było tak prosto – od wskazania licznika głównego odejmuje się sumę wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach. Pozostała suma z kolei dzielona jest na wszystkich właścicieli mieszkań. Wówczas też okazuje się, że rachunek za wodę opiewa niekoniecznie dokładnie na to zużycie, które pokazuje wodomierz przypisany do każdego mieszkania. Rachunek jest wyższy – czasami nawet znacząco. Za stan normy uważa się bowiem taką sytuację, gdy różnica między wskazaniami wodomierzy a wskazaniem na głównym liczniku nie przekracza 10%.

Rozliczanie wody według regulaminu

Jednym z zadań wspólnoty mieszkaniowej (spółdzielni mieszkaniowej również) jest wprowadzenie za pomocą uchwały regulaminu rozliczania wody i ciepła. Dokument ten będzie podstawą dla wprowadzenia konkretnego systemu rozliczania. Tu warto podkreślić, że nie ma jednego, uniwersalnego sposobu na rozliczanie wody. O tym, który z dostępnych zostanie wybrany, decydować będzie zarządca nieruchomości, opierając się na uchwale wspólnoty regulaminu. Warto wiedzieć, że uchwałę dotyczącą rozliczania wody we wspólnocie mieszkaniowej można zaskarżyć do sądu. Może to zrobić każdy niezadowolony członek wspólnoty. Powinien jednak liczyć się z tym, że jeśli nie zaskarży skuteczni regulaminu – ten wciąż będzie obowiązywać.

Straty w zużyciu wody

Wielu mieszkańców bloków podlegających pod wspólnotę mieszkaniową zastanawia się, skąd biorą się duże rachunki za wodę oraz straty w zużyciu wody. Ta może być wykorzystywana przez osoby sprzątające budynki mieszkalne lub może służyć do podlewania przyległych do bloków terenów zielonych. Nierzadko jednak o nadprogramowe zużycie wody wielu mieszkańców oskarża swoich sąsiadów, co jest przyczyną wielu konfliktów. Trzeba przyznać, że kradzieże wody oczywiście się zdarzają, jednak bardzo trudno jest je wykryć.

Okazuje się, że różnice w odczytach wyników wody na wodomierzach i liczniku głównym wynikać mogą także z samych wodomierzy. Trzeba podkreślić bowiem, że urządzenia nigdy nie rejestrują całości przepływającej wody. Może zdarzyć się też tak, że odczyt może zakłócać np. stosowanie spłuczek ciśnieniowych w toaletach lub pionowe zainstalowanie wodomierza na rurze. Warto sprawdzić więc, w jaki sposób są zamontowane liczniki wodomierzy przypisanych do naszego mieszkania. Ponadto dobrze jest zadbać o to, by wodomierze były regularnie wymieniane. O tym, by co 5 lat wymienić urządzenie na nowe, pamiętać powinno nie tylko przedsiębiorstwo wodociągowe, ale w blokach wielorodzinnych – osoby odpowiadające za administrowanie budynkami.

Jak obliczyć zużycie wody z wodomierza

Zużycie wody z wodomierza powinno się rozliczać w prosty sposób – bazując na wskazaniach urządzenia mierzącego realne zużycie wody w danym lokalu mieszkalnym. To jednak nie wszystko. Do tej wartości należy dodać również koszty związane z nieruchomością wspólną. Te z kolei rozliczane powinny być nie inaczej, jak proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W taki sposób właśnie zużycie wody w gospodarstwie domowym będzie można uznać za sprawiedliwe. 

Z pewnością warto też regularnie odczytywać stan wodomierza. Ta nieskomplikowana czynność pozwoli nie tylko na określenie średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym, ale umożliwi bieżące kontrolowanie wydatków. Jak prawidłowo odczytać stan wodomierza? Należy zanotować ilość pełnych metrów sześciennych wody, które najczęściej na licznikach zaznaczone są kolorem czarnym. Na wodomierzach znajdą się także wartości oznaczone kolorem czerwonym. Te bierze się je pod uwagę wówczas, gdy pierwsza cyfra jest równa lub większa niż 5. Wówczas należy zaokrąglić odczytany wynik wskazywany przez wodomierz o 1 metr w górę. Opisaną czynność najlepiej wykonywać pierwszego dnia każdego miesiąca – po uprzednim utwierdzeniu się, że nasz wodomierz działa prawidłowo.

Ile wody zużywa 4-osobowa rodzina?

Model rodziny 2+2 jest w Polsce wciąż bardzo popularny. Oczywiście ilość domowników wspólnie zamieszkujących lokal mieszkalny będzie miała wpływ na to, ile wody się zużyje. Tym samym można przyjąć, że miesięczne zużycie wody przez 4-osobową rodzinę może sięgać średnio 12 000 litrów. Wartość ta jest naprawdę niebagatelna! 

Sposoby oszczędzania zużycia wody

Oszczędzanie to dobry nawyk i stosować go można w niemal każdej dziedzinie życia. Mądre i konsekwentne oszczędzanie energii na pewno szybko przełoży się na dużo niższe rachunki za eksploatację własnego lub wynajmowanego mieszkania w bloku. Warto wiedzieć więc, jakie są najpopularniejsze i najskuteczniejsze sposoby na to, by zużycie wody w gospodarstwie domowym było jak najniższe. Już sam montaż perlatora w kranie zlewu zmniejszy przepływ wody, a przez to jej zużycie będzie sporo mniejsze. Perlatory pozwalają na spore oszczędności, które są niezwykle łatwe do osiągnięcia. Te sięgać mogą nawet 15 m3 wody rocznie – to naprawdę dużo! Ponadto warto sprawdzić, czy w żadnej rurze nie ma wycieku, zamienić tradycyjne baterie na oszczędnościowe i postarać się zmniejszyć ilość spłukiwanej wody w toalecie. Według badań najwięcej wody zużywa się nie gdzie indziej, jak właśnie w łazience – podczas kąpieli, mycia zębów przy odkręconym kranie oraz spłukiwaniu toalety. Tu warto pomyśleć o zainstalowaniu spłuczki z przyciskiem regulującym ilość wody oraz o zamianie wanny na funkcjonalny prysznic. Ile można zaoszczędzić, stosując się do wymienionych sposobów ograniczenia zużycia wody? Szacuje się, że rocznie u 3-osobowej rodziny może zostać w portfelu nawet około 1400 zł. To nie jest mało, prawda? Warto też na bieżąco monitorować zużycie wody w gospodarstwie domowym. Dzięki temu możliwe będzie zyskanie pewności, które z wymienionych wyżej sposobów sprawią, że oszczędzanie wody będzie naprawdę skuteczne.

Reklama